Συμμόρφωση Επιχείρησης και E-shop με τον GDPR

Η συμμόρφωση με τον GDPR είναι μια συνεχής και δυναμική διαδικασία, διαρκώς απαιτεί παρακολούθηση από την επιχείρηση (είτε διατηρεί e-shop είτε όχι). Δείτε τι σημαίνει αυτό για την επιχείρησή σας.

Συμμόρφωση και Εφαρμογή

Συμμόρφωση και Εφαρμογή Eυαισθητοποίηση και δέσμευση της επιχείρησης για την συμμόρφωση του οργανισμού (GDPR Compliance) Ενημέρωση του συνόλου του προσωπικού για τον νέο κανονισμό (GDPR Awareness ) Σύσταση Ομάδας Εργασίας (GDPR Team) Ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer), εφ’…