Διαδικασία λήψης αδειών Φαρμακείου

Μεταξύ της αποφοίτησης του φαρμακοποιού από τη Σχολή και της τελικής δυνατότητας του να ανοίξει φαρμακείο, μεσολαβεί μια διαδικασία έκδοσης αδειών κλπ εγγράφων, για την οποία είναι υπεύθυνη η κατά τόπον Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται το φαρμακείο. Διαβάστε για την διαδικασία