ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ – ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ GOV.GR

Έχει τεθεί πλέον σε ισχύ η νέα διαδικασία έκδοσης «άυλου» συναινετικού διαζυγίου, η οποία έρχεται να δώσει λύση ιδίως στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η φυσική παρουσία όλων των εμπλεκομένων (συζύγων, δικηγόρων, συμβολαιογράφων) στην έκδοση του συναινετικού διαζυγίου και να μειώσει το χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Πλέον, είναι εφικτή η έκδοση του συναινετικού διαζυγίου μόλις σε 12 ημέρες από την ολοκλήρωση της συμφωνίας των συζύγων.