Υπεράσπιση – Πολιτική Αγωγή

Υπεράσπιση – Πολιτική Αγωγή Υπεράσπιση κατηγορούμενου σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας Πολιτική αγωγή Ανάκριση Ένδικα μέσα (Έφεση , Αναίρεση κλπ) Αυτόφωρα εγκλήματα Μηνύσεις – εγκλήσεις Αιτήσεις ακύρωσης διαδικασίας – αποφάσεως Απολογητικό υπόμνημα Συγχωνεύσεις – αποσυγχωνεύσεις ποινών, αιτήσεις κοινωφελούς εργασίας,…