Εγκλήματα κατά Ιδιοκτησίας και Περιουσίας

Εγκλήματα κατά Ιδιοκτησίας και Περιουσίας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγίου Γεωργίου 30
Ιωνία Θεσσαλονίκης
ΤΚ. 57008
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
• 69796322663