Δικηγόροι

Στο Δικηγορικό μας Γραφείο παραμένουμε προσηλωμένοι στις αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας, αντιμετωπίζοντας την εργασία μας ως λειτουργοί της δικαιοσύνης σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα περί Δικηγόρων.

Βασίλειος Τσορμπατζίδης

Βασίλειος Τσορμπατζίδης

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Νομικός Εμπειρογνώμων GDPR

Γεννήθηκα στην Θεσσαλονίκη το 1989. Αποφοίτησα από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2011.
Δικηγόρος στην Θεσσαλονίκη από το 2013.
Δικηγόρος παρ’ Εφέταις από το 2017.
Νομικός Εμπειρογνώμων GDPR από το 2018

Ασχολούμαι με ευρύ φάσμα υποθέσεων, ιδιαίτερα με υποθέσεις αστικού, εργατικού και τραπεζικού δικαίου και νομοθεσίας για υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα καθώς και με διεκδίκηση αποζημιώσεων από τροχαία και εργατικά ατυχήματα και με το δίκαιο για τα Προσωπικά Δεδομένα. Η επαγγελματική μου εμπειρία εστιάζεται στην μαχόμενη δικηγορία.

Κινητό: 6976322663

e-mail : vas.tsormp@gmail.com

Συνεργαζόμενοι Δικηγόροι

Βασίλειος Χριστομάνος

Βασίλειος Χριστομάνος

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Γεννήθηκα στην Θεσσαλονίκη το 1976. Αποφοίτησα από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης το 2000. Δικηγόρος στην Θεσσαλονίκη από το 2003. Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω από το 2013. Ολοκλήρωσα την εκπαίδευση του ADR Group στον τομέα της διαμεσολάβησης το 2013. Διαπιστευμένος διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από το 2014.

Ασχολούμαι με ευρύ φάσμα υποθέσεων, ιδιαίτερα με υποθέσεις αστικού, ποινικού και εργατικού δικαίου και η επαγγελματική μου εμπειρία εστιάζεται κυρίως στην μαχόμενη δικηγορία και στην παροχή νομικών συμβουλών.

Κινητό: 6945593959

e-mail : bchristoman@gmail.com

Αναστάσιος Μαλισάγκος

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1978 Αποφοίτησα από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης το 2000. Δικηγόρος στην Θεσσαλονίκη από το 2002. Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω από το 2014. Μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα Εμπορικού και Εργατικού Δικαίου του Δ.Π.Θ. Υποψήφιος Διδάκτωρ στον τομέα του Εμπορικού και Εργατικού Δικαίου του Δ.Π.Θ.

Ασχολούμαι με ευρύ φάσμα υποθέσεων, ιδιαίτερα με υποθέσεις διοικητικού δικαίου (κυρίως στρατιωτικά και συνταξιοδοτικά θέματα) και η επαγγελματική μου εμπειρία εστιάζεται στην μαχόμενη δικηγορία.

Κινητό: 6974366654

e-mail : malisagos@yahoo.gr

Ευαγγελία Καπετανέα

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις

Γεννήθηκα στην Θεσσαλονίκη το 1977. Αποφοίτησα από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2006. Δικηγόρος στην Θεσσαλονίκη από το 2008. Διαπιστευμένος διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από το 2014.

Ασχολούμαι με ευρύ φάσμα υποθέσεων, ιδιαίτερα με υποθέσεις αστικού δικαίου και τροχαίων ατυχημάτων και η επαγγελματική μου εμπειρία εστιάζεται κυρίως στην μαχόμενη δικηγορία.

Κινητό: 6977417996

e-mail : liakapetanea@gmail.com

Δημήτριος Χριστομανος

Συνταξιούχος Δικηγόρος

Γεννήθηκα στην Έδεσσα το 1936 Αποφοίτησα από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1961 Δικηγόρος στην Θεσσαλονίκη από το 1967. Συνταξιοδοτήθηκα το έτος 2006 Ασχολήθηκα με τη μάχιμη δικηγορία για πάνω από 40 χρόνια.

Κινητό: 6937667790

e-mail : dtchristoman@gmail.com

Στυλιανός Χριστομάνος

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Γεννήθηκα στην Θεσσαλονίκη το 1972. Αποφοίτησα από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1994. Δικηγόρος στην Θεσσαλονίκη από το 1997. Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω από το 2006.

Κινητό: 6945901301

e-mail : christomanos.stelios@gmail.com

Νατάσσα Ιωαννίδου

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις

Γεννήθηκα στην Θεσσαλονίκη το 1975. Αποφοίτησα από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Παν. Θράκης το 1998. Υποψήφια Διδάκτωρ στον τομέα του Δημοσίου Δικαίου του Δ.Π.Θ. Δικηγόρος στην Θεσσαλονίκη από το 2000. Δικηγόρος παρ’ Εφέταις από το 2005.

Κινητό: 6972881488

email: nidoulaw@gmail.com