Τραπεζικές Υποθέσεις – Αξιόγραφα

Τραπεζικές Υποθέσεις – Αξιόγραφα Διαμόρφωση – έλεγχος τραπεζικών και δανειακών συμβάσεων Θέματα ανατοκισμού ή πανωτοκίων Καταχρηστικοί όροι τραπεζικών συμβάσεων Αλληλόχρεος λογαριασμός Εξασφάλιση πιστώσεων Ακάλυπτη επιταγή Απλήρωτη συναλλαγματική Τιμολόγια ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Αγίου Γεωργίου 30Ιωνία ΘεσσαλονίκηςΤΚ. 57008Τηλέφωνο επικοινωνίας:• 69796322663

Σήμα – Πνευματική Ιδιοκτησία – Ανταγωνισμός

Σήμα – Πνευματική Ιδιοκτησία – Ανταγωνισμός Κατοχύρωση – προστασία σήματος Κατοχύρωση – προστασία ευρεσιτεχνίας Κατοχύρωση – προστασία βιομηχανικής περιουσίας Αθέμιτος ανταγωνισμός (αθέμιτη εκμετάλλευση ξένης φήμης ή οργάνωσης – αθέμιτη παραπλανητική διαφήμιση) Προστασία προσωπικότητας – εταιρικής φήμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Αγίου Γεωργίου 30Ιωνία…

Εταιρίες – Επιχειρήσεις ​

Εταιρίες – Επιχειρήσεις Ίδρυση εταιριών εμπορικών και προσωπικών Ίδρυση υποκαταστημάτων ξένων εταιριών στην Ελλάδα Παροχή πλήρους νομικής υποστήριξης σε διαφορές μεταξύ εταίρων και μετόχων αλλά και εναντίον εταίρων (σύνταξη πρακτικών γενικών συνελεύσεων, διοικητικών συμβουλίων και σχετικών εγγράφων εταιρικής πρακτικής )…

Εμπορικές Συμβάσεις

Εμπορικές Συμβάσεις Συμβάσεις αγορών-πωλήσεων πλαίσιο προμηθειών πώληση επιχείρησης πώληση μετοχών Α.Ε. μεταφοράς τεχνογνωσίας μεταβίβασης σήματος άδειας εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας εμπιστευτικότητας Συμβάσεις έργου έντυπης έκδοσης ανάπτυξης και παραχώρησης χρήσης ατομικού λογισμικού (software) και τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης αυτού παροχής υπηρεσιών καθαρισμού…

Ασφαλιστικό

Ασφαλιστικό Συμβάσεις ιδιωτικών ασφαλίσεων (ακινήτων-κινητών –προσωπικού –υπηρεσιών ) Συμβάσεις αστικής ευθύνης Θέματα ασφαλιστικού δικαίου Δημοσίων οργανισμών (ΙΚΑ , ΟΑΕΕ, κλπ) –επίλυση διαφορών προκύπτουσες από την λειτουργία των κλάδων ασφάλισης ασθένειας δημοσίων προνοιακών φορέων ) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Αγίου Γεωργίου 30Ιωνία ΘεσσαλονίκηςΤΚ. 57008Τηλέφωνο…