Συνταξιοδοτικά

Συνταξιοδοτικά Αιτήσεις για χορήγησης σύνταξης σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία Διεκπεραίωση διαδικασιών για τη χορήγηση της σύνταξης Υπολογισμός και καταμέτρηση Ενσήμων Ενστάσεις ενώπιον των διοικητικών επιτροπών των ταμείων Ενστάσεις κατά πράξεων καταλογισμού Γενικού Λογιστηρίου ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου Προσβολή συνταξιοδοτικών…

Στρατιωτικά – Στρατολογικά

Στρατιωτικά – Στρατολογικά Παράσταση ενώπιον του Στρατοδικείου, Αεροδικείου και Ναυτοδικείου Διευθέτηση θεμάτων με στρατολογικά γραφεία ειδικά για κατοίκους εξωτερικού Προσφυγές για στελέχη ενόπλων δυνάμεων (μονίμων, ΕΠΟΠ, ΕΜΘ, εθελοντών) και σωμάτων ασφαλείας (μεταθέσεις, παράνομες αποστρατείες, προαγωγές κ.λ.π.) Αγωγές για διεκδίκηση διαφορών…

Δημόσιες Συμβάσεις

Δημόσιες Συμβάσεις Δημόσια έργα (διαφορές που προκύπτουν από την εκτέλεση και λειτουργία αυτών ) Παραχώρηση δημοσίων έργων Κρατικές ενισχύσεις Δημόσιες επενδύσεις Νομική υποστήριξη για υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων Δημόσιες συμβάσεις (προσυμβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των συμβάσεων μεγάλης αξίας) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Αγίου…

Αναγκαστικές Απαλλοτριώσεις – Πολεοδομικές Διαφορές

Αναγκαστικές Απαλλοτριώσεις – Πολεοδομικές Διαφορές Προσκυρώσεις Πράξεις εφαρμογής / αναλογισμού Καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης Αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης Πολεοδομικό δίκαιο (ρυμοτομία- χωροταξία) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Αγίου Γεωργίου 30Ιωνία ΘεσσαλονίκηςΤΚ. 57008Τηλέφωνο επικοινωνίας:• 69796322663

Αλλοδαποί

Αλλοδαποί Διαδικασία εκδόσεων άδειας παραμονής και εργασίας αλλοδαπών Εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα αλλοδαπών Φορολογική αντιμετώπιση αλλοδαπών Αντιρρήσεις και διοικητικές προσφυγές κατά αποφάσεων απελάσεων και απορριπτικών αποφάσεων της διοίκησης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Αγίου Γεωργίου 30Ιωνία ΘεσσαλονίκηςΤΚ. 57008Τηλέφωνο επικοινωνίας:• 69796322663

Ακύρωση Διοικητικών Πράξεων – Διαφορές με Δημόσιες Υπηρεσίες

Ακύρωση Διοικητικών Πράξεων – Διαφορές με Δημόσιες Υπηρεσίες Άσκηση προσφυγών κάθε είδους διαφοράς ουσίας Αιτήσεις ακύρωσης στις ακυρωτικές διαδικασίες Αιτήσεις αναστολής των επαχθών αποτελεσμάτων των εκτελεστών διοικητικών πράξεων (πρόστιμα, διοικητικές κυρώσεις κ.λ.π.) Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων Αγωγές για απαιτήσεις κατά Ελληνικού…