Συμβάσεις – Θέματα Πωλήσεων

Συμβάσεις – Θέματα Πωλήσεων Συμβάσεις αγοραπωλησίας (ειδικά θέματα πωλήσεων κινητών) Συμβάσεις δανείου και άλλες πιστωτικές συμβάσεις Συμβάσεις πρακτορείας Χρησιδάνειο , δωρεές Ευθύνη κατά τις διαπραγματεύσεις Ελαττωματική σύμβαση πώλησης Αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων-κατάπτωση ποινικών ρητρών Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σύνταξη καταστατικών σύστασης- τροποποίησης-λύσης σωματείων…

Προστασία από Πλειστηριασμούς – Κόκκινα Δάνεια

Προστασία από Πλειστηριασμούς – Κόκκινα Δάνεια Εξωδικαστικός συμβιβασμός με Τράπεζες και οφειλέτες Άμυνα εναντίον αξιώσεων από τιμολόγια –επιταγές κλπ (ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής , ασφαλιστικά μέτρα, αναστολή εκτέλεσης, προσωρινή διαταγή κ.λ.π.) Αναστολές πλειστηριασμού και διωκτικών μέτρων Ανακοπές και αντιρρήσεις κατά…

Οικογενειακό

Οικογενειακό Σύμφωνο συμβίωσης Διαζύγιο (συναινετικό-αντιδικία-2ετής διάσταση) Διατροφές συζύγων και τέκνων Αξιώσεις στα αποκτήματα Μετοίκηση συζύγου Σχέσεις γονέων και τέκνων (γονική μέριμνα – επιμέλεια – επικοινωνία – ονοματοδοσία) Αναγνώριση τέκνου Προσβολή πατρότητας Διαχείριση περιουσίας ανηλίκου Δικαστική συμπαράσταση Υιοθεσία – αναδοχή –…

Μισθώσεις

Μισθώσεις Διαπραγμάτευση -σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών μισθώσεων (επαγγελματικών και κατοικίας) Εξώδικη όχληση για παράδοση μισθίου και καταβολής μισθωμάτων-κοινοχρήστων δαπανών Διαδικασία έκδοσης διαταγών απόδοσης μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων Αγωγή αποβολής από το μίσθιο (έξωση) – καταγγελία της μίσθωσης Δικαστική διεκδίκηση μείωσης ή…

Κληρονομικό

Κληρονομικό Αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς (εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης) – αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής Σύνταξη ανάκληση και δημοσίευση διαθήκης- κήρυξη ως κυρίας Προσβολή διαθήκης Αμφισβήτηση κληρονομιάς (αποκλήρωση ) Κληρονομική αναξιότητα Έκδοση κληρονομητηρίου Κληροδοσίες – καταπιστεύματα Αγωγές περί…

Εργατικές Διαφορές – Μισθολογικά

Εργατικές Διαφορές – Μισθολογικά Σύνταξη , μελέτη και τροποποίηση ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου – συμβάσεων παροχής έργου – συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών Διαδικασία λύσης και καταγγελίας συμβάσεων εργασίας, καταχρηστική απόλυση, διαθεσιμότητα Ενημέρωση επί θεμάτων μισθού, εργασιακών δικαιωμάτων,…

Διεκδίκηση Επισφαλών Απαιτήσεων

Διεκδίκηση Επισφαλών Απαιτήσεων Διαταγές πληρωμής από επιταγές, συναλλαγματικές, για μισθωτικές διαφορές (μισθώματα, απόδοση μισθίου, φθορές στο μίσθιο, κοινόχρηστα, ποινικές ρήτρες, διατροφές, αμοιβές κλπ.) Eξασφάλιση πιστώσεων –προσημειώσεις – υποθήκες Κατασχέσεις κινητών και ακινήτων Κατασχέσεις εις χείρας τρίτου Πλειστηριασμοί Προσωπική κράτηση Καταδολίευση…

Αυτοκίνητα

Αυτοκίνητα Αγωγές υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών φυσικών προσώπων κατά ιδιωτών, ασφαλιστικών εταιριών –επικουρικού κεφαλαίου Αγωγές αποζημίωσης ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης Διεκδίκηση μεσιτικών αμοιβών Αγωγές για απώλεια εισοδήματος Ατυχήματα με θύμα πεζό Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα Παράσταση πολιτικής αγωγής και…

Ακίνητα – Κτηματολόγιο

Ακίνητα – Κτηματολόγιο Σύνταξη συμβάσεων αγοραπωλησίας ακινήτων – κανονισμών -συστάσεων οριζοντίου/καθέτου ιδιοκτησίας – δουλειών – εργολαβικών συμφωνιών Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων (Υποθηκοφυλακείο – Κτηματολόγιο – Κτηματική Υπηρεσία – Δασαρχείο – Δήμοι – Κοινότητες) Εγγραφές/εξαλείψεις προσημειώσεων υποθηκών Διεκδίκηση μεσιτικών αμοιβών Aπαλλοτριώσεις…

Αδικοπραξίες

Αδικοπραξίες Zητήματα αδικοπραξιών –ατύχημα Eυθύνη παραγωγού Xρηματική ικανοποίηση από ηθική βλάβη/ψυχική οδύνη (αυτοκινητιστικά και εργατικά ατυχήματα, ιατρική ευθύνη, ρύπανση περιβάλλοντος κλπ) Aποζημιώσεις από προσβολή προσωπικότητας Aποζημιώσεις από παραλείψεις ενεργειών Αποζημίωση για διαρροή προσωπικών δεδομένων και οχλήσεις από εισπρακτικές εταιρίες ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ…