Άμυνα σε περίπτωση απόρριψης αίτησης υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη(3869/2010)

ΑΜΥΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ (3869/2010)

Μέχρι και σήμερα, για τη ρύθμιση των οφειλών, παραμένει σε ισχύ ο Ν. 3869/2010, ο γνωστότερος ως «νόμος Κατσέλη». Η διαφορά είναι πλέον με την προσφυγή στο νόμο δεν παρέχεται προστασία της πρώτης κατοικίας, παρά μόνο ρύθμιση ή/και διαγραφή μέρους των χρεών, συνεπώς είναι μια καλή ευκαιρία για κάποιον ο οποίος επιθυμεί να απαλλαγεί ή να ρυθμίσει τα χρέη του.

Για τις παλαιότερες αιτήσεις στο Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) υπάρχει μια τάση τα τελευταία έτη στους Ειρηνοδίκες που δικάζουν την υπόθεση σε πρώτο βαθμό, να απορρίπτουν συχνότερα από ότι στο παρελθόν τις αιτήσεις.

Σε κάποιες περιπτώσει από αυτές, η απόρριψη γίνεται βιαστικά, χωρίς να εξεταστούν τα στοιχεία του φακέλου σωστά και η απόφαση εμπεριέχει λάθος κρίση του δικαστή.

Εάν έχετε χάσει το πρωτόδικο δικαστήριο για την ένταξή σας στον νόμο Κατσέλη (ν. 3869/2010) για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, έχετε την δυνατότητα να ασκήσετε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης σε περίπτωση που βασίμως έχετε ελπίδες να ανατρέψετε την απόφαση. Το βάσιμο ή όχι της έφεσης και τις πιθανότητες ανατροπής της απόφασης είναι κάτι για το οποίο θα σας συμβουλεύσει εξειδικευμένος δικηγόρος.

Η κατάθεση της έφεσης δεν προστατεύει νομικά την κύρια κατοικία, συνεπώς σε κάθε περίπτωση μπορεί επιπλέον να κατατεθεί και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με προστασία της περιουσίας από την εκποίηση, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του εφετείου. Αυτός είναι και ένας τρόπος να κερδίσει ο οφειλέτης χρόνο απέναντι στις τράπεζες, οι οποίες πολλές φορές δεν προχωρούν σε εκτέλεση κατά της περιούσιας ακόμα και με μόνη την κατάθεση της έφεσης, παρότι έχουν το δικαίωμα αυτό.

Δεδομένης της μεγάλης καθυστέρησης που υπάρχει στα δικαστήρια των εφέσεων, ενδεχομένως η καλύτερη δυνατή λύση για να κερδίσετε χρόνο για τη διάσωση του ακινήτου σας είναι η υποβολή έφεσης.

Το γραφείο μας σε συνεργασία με δίκτυο νομικών σε όλη την Ελλάδα διεκπεραιώνει σχετικές υποθέσεις με σχέση εμπιστοσύνης, υπευθυνότητας και ακρίβειας προς τον εντολέα.

Τσορμπατζίδης Βασίλειος

Παρ’ Εφέταις Δικηγόρος Θεσσαλονίκης (ΑΜΔΣΘ 11039)

Νομικός Εμπειρογνώμων GDPR
Τηλ: 2310-225726
Κιν: 6976322663
e-mail: vas.tsormp@gmail.com