Ακύρωση Διοικητικών Πράξεων – Διαφορές με Δημόσιες Υπηρεσίες

Ακύρωση Διοικητικών Πράξεων - Διαφορές με Δημόσιες Υπηρεσίες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγίου Γεωργίου 30
Ιωνία Θεσσαλονίκης
ΤΚ. 57008
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
• 69796322663