Αδικήματα Οικονομικά – Κοινώς Επικίνδυνα – Ναρκωτικά

Αδικήματα Οικονομικά - Κοινώς Επικίνδυνα - Ναρκωτικά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγίου Γεωργίου 30
Ιωνία Θεσσαλονίκης
ΤΚ. 57008
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
• 69796322663