Ελληνική Ιθαγένεια: Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά – Διαδικασία

Με τον Ν.4735/2020 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας με έναρξη ισχύος την 1η Απριλίου 2021.

Πλέον αλλοδαπός μπορεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση, εφόσον πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Διαβάστε περισσότερα εδώ:

[Πηγή: https://www.vlc-law.gr/blog/elliniki-ithageneia-proypotheseis-dikaiologitika-diadikasia]