Αρχική

Δερματόδετα Νομικά Βιβλία
Βασίλειος Τσορμπατζίδης

Το δικηγορικό γραφείο Βασιλείου Τσορμπατζίδη & Επιστημονικών Συνεργατών από το 2013 παρέχει υπηρεσίες εξωδικαστικής και δικαστικής εκπροσώπησης, παροχής νομικών συμβουλών και διεκπεραίωσης υποθέσεων ενώπιον Δικαστικών και Διοικητικών Αρχών, έχοντας σαν στόχο την κάλυψη όλου του φάσματος αναγκών του εντολέα.

Φιλοσοφία του γραφείου είναι ο σχεδιασμός της βέλτιστης λύσης για τον εντολέα, συνεκτιμώντας τόσο το οικονομικό, όσο και το χρονικό κόστος και έχοντας σαν βασική αρχή την αποφυγή άσκοπων, χρονοβόρων και δαπανηρών χειρισμών της κάθε υπόθεσης. Μέσω της προσωπικής επαφής με τον εντολέα, προσπαθούμε να προτείνουμε τη βέλτιστη κατά περίπτωση λύση, εκθέτοντας του όλα τα πιθανά ενδεχόμενα και προτείνοντας λύσεις οι οποίες οδηγούν στην ταχύτερη και βέλτιστη επίλυση της υπόθεσης του. Άλλωστε, η θετική γνώμη του εντολέα για τις υπηρεσίες μας είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση για την εργασία μας.

Στη σύγχρονη εποχή, όπου η νομική πληροφορία αυξάνεται ραγδαία και όπου απαιτείται εξειδικευμένη γνώση, με σεβασμό στον εντολέα, διατηρούμε ένα άρτιο δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων, αλλά και λοιπών επαγγελματιών (συμβολαιογράφων, λογιστών, μηχανικών κλπ) για την πληρέστερη δυνατή κάλυψη των αναγκών του εντολέα.

Η έδρα μας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, όπου μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας σε προσωπικό επίπεδο, αλλά μπορείτε να έρθετε και σε επαφή μαζί μας και να λάβετε προσωποποιημένη πληροφόρηση για την υπόθεσή σας μέσω της ιστοσελίδας μας ή με οποιοδήποτε άλλο τεχνικό μέσο (τηλεδιάσκεψη μέσω Skype κλπ).